•Dtp Grafika

Graficky zpracuji a připravím pro tisk plakáty, letáky, inzerci, pohlednice, vizitky, samolepky, pozvánky, hlavičkové papíry ...

Tiskoviny se snažím navrhnout v jednotném stylu při dodržení zásad estetiky a čitelnosti. Dále věnuji velkou pozornost předtiskové přípravě.

Z počátku je třeba si ujasnit vzhled tiskoviny (formát, barevnost, počet stran, fotografie, ilustrace). Pro vytvoření dokumentu budu potřebovat kompletní podklady: loga, texty, fotografie, ilustrace. Podklady si připravím sám, nebo vám poradím jak na to.

Potom vytvořím grafický návrh, nebo maketu a po schválení začnu pracovat na konečné podobě tiskoviny. Před dokončením, tiskoviny pošlu k finální korektuře (kontrola gramatických chyb, překlepů...). V tuto chvíli mohou být ještě provedeny drobné úpravy které zásadně nezmění vzhled a strukturu tiskoviny. Po provedení těchto úprav předám podklady v elektronické podobě klientovi, nebo zajistím další zpracování v tiskárně.


obrazek


Finanční poradenství

Aktuality

Zpracování stránek pro skupinu nadšených lidí, propagujících produkty firmy Avon
---------------------------------

Návrh a zpracování stránek pro finanční společnost
Albac
---------------------------------

Renovace stránek prodejce špičkových výrobků pro manikuru a pedikuru ze Solingenu.
Dukas
---------------------------------

Probíhají práce
na knížce Receptářování s p. Přemkem Podlahou.
---------------------------------

Návrh stránek pro firmu, zabývající se montáží zařízení pro překonávání schodišť pro pohybově postižené občany.
e-lift


Copyright © 2010 - SedComp