ECDL

ECDL (European Computer Driving Licence) je mezinárodně uznávaná, objektivní, standardizovaná zkouška pro ověření počítačové gramotnosti. Získání ECDL Certifikátu je podmíněno úspěšným složením 7 testovacích modulů. Školení připravuje a vede akreditovaný tester ECDL podle aktuálního sylabu ECDL.

ECDL je dokladem o uživatelských dovednostech prověřených nezávislým mezinárodním testem. Pomocí praktických testů se zjišťuje, zda je uchazeč efektivně schopen využívat základní informační technologie. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají ECDL Certifikát, který má mezinárodní platnost. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

V současné době je tento certifikát vyžadovaný nebo pozitivně hodnocený zaměstnavateli při výběrovém řízení na volné pracovní místo. Zaměstnavatel díky němu dokáže lépe odhadnout úroveň znalostí práce s počítačem u zájemce o místo / u budoucího zaměstnance.Finanční poradenství

Aktuality

Zpracování stránek pro skupinu nadšených lidí, propagujících produkty firmy Avon
---------------------------------

Návrh a zpracování stránek pro finanční společnost
Albac
---------------------------------

Renovace stránek prodejce špičkových výrobků pro manikuru a pedikuru ze Solingenu.
Dukas
---------------------------------

Probíhají práce
na knížce Receptářování s p. Přemkem Podlahou.
---------------------------------

Návrh stránek pro firmu, zabývající se montáží zařízení pro překonávání schodišť pro pohybově postižené občany.
e-lift


Copyright © 2010 - SedComp